top of page
Výškové práce  Montáž reklám a reklamných bannerov  Výroba reklám

Inštalácia a montáž

Reklamu vám nielen vytlačíme, ale aj kompletne zrealizujeme. 

  • výroba a montáž nosných konštrukcií

  • maľovaná reklama

  • výroba a montáž bannerov (reklamných plachiet)

  • výlep papierových a fóliových plagátov na všetky druhy reklamných nosičov

  • výroba a montáž svetelných reklám

  • výroba a montáž 3D písma

bottom of page